Dlaczego warto zacząć pracę w Niemczech jako opiekunka osób starszych?

 
Korzystanie z polskich opiekunów i pomocy domowej opiera się na jednej z zasad integracji europejskiej: swobodzie świadczenia usług. Oznacza to, że firmy mogą oferować swoje usługi w całej Europie. Delegowanie to podlega różnym przepisom, na przykład przestrzeganiu niemieckich praw pracowniczych, takich jak płaca minimalna. Jeżeli pracownik spełnia te warunki, władze potwierdzają to tak zwanym listem delegowanym.

Oznacza to, że opiekunki osób starszych w Niemczech mogą zarobić nawet trzykrotność tego, co otrzymałyby za swoją pracę w Polsce. Jednocześnie praca jako opiekunka sprowadza się do wykonywania tych samych obowiązków co w Polsce. Większość seniorów nie chce opuszczać własnych czterech ścian. Na szczęście możliwe jest teraz zorganizowanie profesjonalnej pomocy w domu. Praca jako opiekunki to pomoc seniorom we wszelkich obowiązkach domowych. W zależności od potrzeb zakres obowiązków może zostać rozszerzony, jednak jest to ustalone przed podpisaniem umowy o prace. Opiekunka z Polski korzysta ze wszystkich tych samych praw, co każda osoba zatrudniona w Niemczech legalnie. Dodatkową zaletą jest to, że pracuje stosunkowo blisko swojego rodzinnego miejsca zamieszkania, co pozwala na częsty kontakt z rodziną.
 
 

Pracuj w największych Niemieckich miastach

 
Germany

Masz pytania? Napisz do nas!

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.